Leo Monhemius

Leo_Monhemius
PUBL ChangeVision LinkedIn Badge

Met een achtergrond van Natuurkunde en regeltechniek ben ik meer en meer menselijke processen gaan bekijken. Quality engineering en Quality management zijn vakgebieden die de laatste jaren aan betekenis verliezen. Dat is jammer omdat juist kortzichtig kosten besparen tot grote, nieuwe problemen kan leiden.

Het is een sport om mensen in beweging te krijgen. Liefst spelenderwijs. En aan de hand van de eigen werksituatie.

Een posterpresentatie van verbeterteams kan een markt zijn voor aanstekelijk enthousiasme. En voor het delen van gevonden oplossingen. Dit kan de brug slaan tussen kleine teams die obsessief verbeteren en het grote geheel. Daarmee wordt een verbeterprogramma verankerd in plaats van een voorbijgaande opleving van betrokkenheid.

En trainingen kunnen de vorm hebben van een simulatie met een papierfabriek, waarbij visitekaartjes van geschept papier worden gemaakt. Onder werkdruk en in een team toepassen van methoden is heel anders dan in een klaslokaal. Concurrentie tussen teams brengt de eigen werkcultuur boven en maakt die bespreekbaar.