Esther Brouwer

Esther_Brouwer
PUBL ChangeVision LinkedIn Badge

Opdrachtgevers zeggen over mij dat ik hen beweeg de eenvoud terug te brengen in hun organisatie zodat er inspiratie, energie en ruimte ontstaat voor vernieuwing en excellent presteren. En daar ben ik trots op. Al sinds mijn studie bedrijfseconomie boeit het mij hoe organisaties in hun omgeving bewegen – met al die interne en externe prikkels – en toch geen speelbal worden van hun context. Ik heb geleerd én ervaren dat als je nieuwsgierig blijft naar het onbekende en met concrete gegevens en middelen de menselijke maat weet terug te brengen in het organiseren, je sneller komt tot een organisatiemodel dat klopt en dat zich door het eigen leervermogen haast als vanzelf vernieuwt. En ik vind het mooi om samen met organisaties een dergelijke beweging te maken.

Het terugbrengen van de natuurlijke beweging in organisaties is misschien wel mijn ultieme missie. Eenmaal in gang gezet houd je zo’n beweging namelijk niet tegen, het zoekt zijn eigen weg en is bijzonder krachtig. Dit in tegenstelling tot een onnatuurlijke beweging, die je waarneemt als er tegengestelde (eigen)belangen spelen, trage besluitvorming plaatsvindt of escalaties en crises aan de orde van de dag zijn. Een natuurlijke beweging stroomt, net als een verandering die natuurlijk aanvoelt, waarbij iedereen wil meedoen, omdat je je betrokken voelt, de visie deelt en jouw eigen rol en bijdrage daarin ziet. Ik noem dat “de natuur van veranderen” waar balans is tussen beweging en verandering als één zijde van de medaille en structuur en fundament als de andere zijde. In dit soort omstandigheden voel ik mij thuis.