Edo ten Klooster

Edo_ten_Klooster
PUBL ChangeVision LinkedIn Badge

Misschien is het toch m’n wiskundige achtergrond, die me dwingt om logische structuren te vinden en te vormen. Houd zaken zo simpel mogelijk. Begrijp, en onderscheid, oorzaak en gevolg. Bepaal de essentie van wat je wilt bereiken en bepaal vervolgens hoe je zo eenvoudig en snel mogelijk dat doel bereikt – en vanaf daar weer verder kijkt. En doe alleen wat goed voelt – want dat is een nog bredere finale test, gebruik makend van je intuïtie.

Deze aanpak pas ik al jaren toe als investeerder, met een brede spreiding over asset classes, omdat de toekomst niet voorspelbaar is op individueel asset- of zelfs asset-class niveau. Maximaal effect wordt vervolgens bereikt door het beheer en de kosten te minimaliseren, ook rekening houdend met de fiscale mogelijkheden. Deze hobby van vele jaren heeft inmiddels geresulteerd in een volledig onafhankelijke coaching en training praktijk m.b.t. persoonlijke vermogensopbouw.

Ook in mijn zakelijke carrière als global IT manager heb ik in veel rollen met deze gestructureerde aanpak de business strategie helpen vaststellen. Op basis daarvan heb ik de bijpassende IT management en delivery structuur neergezet, om zo de business doelen snel te bereiken. Hierbij is mijn ervaring (en focus) dat uitsluitend mensen, met hun motivatie, en strategie het resultaat bepalen, waarbij processen en organisatie slechts ondersteunend kunnen zijn.

In de loop der jaren ben ik me er meer van bewust geworden dat ik feitelijk de Pareto aanpak als default hanteer, om altijd te kijken wat de 20% van de effort/costs is die voor 80% van het resultaat zorgt. Eerst stilstaan bij die vraag heeft een groot potentieel. Mijn onafhankelijke IT management praktijk is expliciet gebaseerd op de toepassing van deze 80/20 regel. Pareto is geen natuurwet, en nu we data steeds meer op waarde schatten als een bedrijfs-asset gaan we wellicht richting de 90/10 regel.

Door snelle interventies probeer ik, als proof of the pudding voor de 80/20 aanpak, het verschil te maken voor mijn klanten.”