EEE - Ontketend

De verandering is ontketend

Er zijn tal van veranderingen die de markt domineren: de digitale transformatie, de revolutie van blockchain technologie en de doorbraak van duurzame energie. De rode draad is dat alle veranderingen de potentie hebben om “disruptive” te zijn (om maar eens een van de vele hype-termen te gebruiken); nieuwe spelers plaatsen zich met onwaarschijnlijk gemak en lage kosten in een bestaande markt.

Hoe gaan we hiermee om? Bedrijven, organisaties en/of individuen hebben de neiging om zich vast te houden aan het bekende, onzekerheid te vermijden, dan wel een omzichtig transitieplan te definiëren. De traditionele vraag komt op: “Wie leidt die verandering in goede banen?” Maar we zijn van Plan-Do-Check-Act in Re-Act terecht gekomen. Door de complexiteit van alles om ons heen en door de toenemende snelheid van verandering is het ondoenlijk geworden (en waarschijnlijk ook onwenselijk) om een transitie van een voortbrengingsketen te besturen.

Er is geen centrale regie meer over de hele keten, men kan niet over alles en iedereen in control zijn. Er zijn vele actoren  waarbij samenwerking tussen die vele stakeholders veel essentiëler is. De manier waarop medewerkers zelf een bijdrage leveren is sterk veranderd. Omgevingsfactoren die kloppen met de context bepalen het succes voor een groot deel..

We brengen de ervaringen in het omgaan met de veranderingen uit verschillende branches bij elkaar. Leren van de tactieken die elk van ons volgde. Leren omgaan met onzekerheid: wie wil krijgen wat hij nog niet heeft, moet doen wat hij nog nooit gedaan heeft.

Drie inleiders hebben de discussie over de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden op gang gebracht. Zie de filmpjes hieronder. Een totale bespreking over het thema “Ontketend” vind je terug in de glossy die hier helemaal aan gewijd is.

Ontketend - Inleiding

Inleiding Bob van Leeuwen

Inleiding Maarten Roels

Inleiding Dennis van Berkel

CONTACT EEE | De Werkondernemer