EEE - Dankzij de Crisis... !!

Als oude manieren van werken het niet meer doen
EEE 2010 1

We organiseerden een EEE round table over de evolutie die organisaties zelf meemaken. Wat gebeurt er bij U “Dankzij de Crisis”. Een jaar eerder hielden we een zelfde soort sessie met als thema “Ondanks de crisis”. Wat ontsnapte op dat moment aan de crisis, sterker, beleefde juist een opleving. In een jaar is het aantal google-hits op deze ondanks-de-crisis-zoekterm gehalveerd van 896.000 naar 502.000. We zijn het dus gewend, danwel bedrijven hebben zich inmiddels aangepast. Het thema is daarom “Dankzij de crisis”. Wat zijn de veranderingen als gevolg van de crisis? Wat valt er te leren van wat er gebeurt dankzij de crisis? Hierbij hebben we gekozen voor drie invalshoeken:

  • Business oriëntatie: als koopgedrag verandert; veranderen de bedrijven mee?
  • Gedragsverandering: als mensen veranderen, geldt dat dan ook voor de organisatiecultuur?
  • Processen en organisatie: is er momentum voor oude wensen, of noodzaak voor herinrichting?

Aan de hand van korte inleidingen zijn we tijdens de round-table maaltijd in discussie gegaan. Er zijn meer vragen gesteld dan beantwoord konden worden, dilemma’s hebben aangezet tot nadenken, er zijn statements geplaatst, we hebben indrukken gedeeld, inspiratie opgedaan en nieuwe ideeën en/of initiatieven zien ontstaan. Kortom: Explore Expierence and Exploit.

Een totale bespreking over het thema “Dankzij de Crisis…!!” vind je terug in de glossy die hier helemaal aan gewijd is.

Jelle Reumer – Directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Jelle Reumer probeert als bioloog en columnist waar mogelijk een natuurhistorische of biologische link te leggen met de maatschappelijk verschijnselen. Wat gebeurt er in de natuur dankzij een crisis? Met dit als thema neemt Jelle ons mee naar bijzondere bloempjes en beestjes in de graafschappen van Engeland. Al snel worden we bekend met termen als ontploffingsfase en oscillerende stabiliteit. Natuurlijke selectie bepaalt wat wel en niet succesvol is. Uiteindelijk wordt de groei van de succesvolle soort ingedamd door beperkende milieu factoren, waarna de fase komt van oscillerende stabiliteit. Zo blijkt dit ook van toepassing op de mensen. Een grafiek van het aantal scheepvaartbewegingen van het vaste land naar Texel ziet er niet anders uit. De oscillerende stabiliteit wordt ingeleid door beperkende milieu factoren; in dit voorbeeld het aantal nestelgelegenheden voor de soort op het eiland. Vervolgens verschijnen grafiekjes van de economieën: Japan en China. Geen verschil te ontdekken met de vorige plaatjes. Alle plaatjes lijken overduidelijk op elkaar, en de grote overeenkomst tussen biologie en economie is helder. Van waar komt die economische verwachting dat er altijd groei moet zijn? Een aantal deelnemers die mogelijk recent “goedkoop” aandelen hebben gekocht kijken wat onrustig. Waarom is groei de doelstelling?

Han Wijns, ex-Vice President IT en Innovatie bij KPN

Han Wijns, inmiddels actief met Develop2Create, is de 2e inleider van de avond. Han stelt dat een crisis juist mogelijkheden geeft. Hij is gewend om uitdagingen aan te trekken en te omarmen. Een voorbeeld bij KPN was om boze klanten uit te nodigen om de organisatie te vertellen waarom ze ontevreden waren. Die krachten moet je gebruiken. Han vraagt zich af of er wel een crisis is. Bij het stoplicht telde hij 4 SUVs. Op een of andere manier lijkt groter en meer een doelstelling. Het resultaat daarvan is dat mensen alleen nog op de zondag kunnen genieten van datgene dat ze door de week verdiend hebben. Groei is geen doelstelling, maar een verschijnsel.

Han vertelt verder over zijn ervaringen met IT ontwikkeling in India. Hij heeft zich altijd verwonderd waarom er binnen de IT zo veel geld nodig is om iets voor elkaar te krijgen, en is daarom voor een groot project naar India uitgeweken. India zit wat betreft ontwikkeling in een andere fase: alleen als je waarde toevoegt dat heb je een recht van bestaan.

In Amerika redeneert men: wij zijn business aan het creëereen en die moet groeien. In India redeneert men: wij zijn ons land aan het ontwikkelen en daaruit volgt nieuwe business.

Wat lees je in de Nederlandse kranten? Han pakt de krant: manager wordt gewaardeerd omdat hij een dag per week voorleesvader is, verder pensioen discussies en interne aangelegenheden. Wij moeten vanuit onze ondernemersrol waarde toevoegen, geen korte termijn redeneringen meer.

Fokke Wijnstra – ChangeVision en Finext

Fokke Wijnstra belicht het thema crisis vanuit ondernemerschap. Fokke is mede-oprichter van ChangeVision en is actief als strateeg, coach, auteur en ondernemer om de kracht van organisaties te versterken vanuit het ondernemerschap van de individu.

Juist een crisis geeft signalen om zaken op een andere manier te organiseren stelt Fokke. Wie is er wel eens in seats2meet geweest? Ongeveer de helft van de mensen steekt de hand op. Fokke vervolgt enthousiast. Deze man is een aantal jaren geleden begonnen om zaken op een andere manier te organiseren. En dat is nu een succes.

Kortom, als oude manieren van werken het niet meer doen, dan ontstaan er nieuwe manieren van werken. Sommige zien hoe het anders kan, andere zien het niet. En Fokke start een doeltreffend filmpje over aangeleerde hulpeloosheid: een roltrap blijft stil staan, en de mensen weten niet hoe ze verder moeten (zie het filmpje hieronder).

Het filmpje illustreert de mensen in de economie. Die economie staat misschien even stil, maar dat wilt niet zeggen dat we niet meer vooruit kunnen komen. Fokke pakt de flipover en het plaatje van Jelle met de oscillerende stabilisatie krijgt een 2e dimensie. Juist op het moment als een bestaande manier van ondernemen zich stabiliseert of terugvalt, ontstaan er nieuwe manieren. Nieuwe formules, nieuwe aanpak, en nieuwe organisaties.  Je moet loskomen van de menigte. Dankzij de crisis betekent weten wat je wilt, kies en doe. Wat zijn de veranderingen als gevolg van de crisis? Wij willen samen met U leren van wat er gebeurt dankzij de crisis.

EEE | Trust or Control EEE | Ondanks de Crisis...