EEE - Ondanks de Crisis...

Wat gaat er goed na de crisis?

“Ondanks de crisis…” hadden we als thema van de avond. Waar waar ligt de toekomst? Wat gaat er goed na de crisis? Wat zijn de succesfactoren? Hoe komt dat? Aan de hand van deze vragen hebben de initiatiefnemers een round-table georganiseerd. Vanuit drie thema’s hebben we getracht om naar de kern van de discussie te gaan.

Googelen op “ondanks de crisis” leverde wel 896.000 hits op. Genoeg inspiratie: Audi verkopen, Bar Italia, salarisverhogingen, fietsenverkoop, Spanjaarden gelukkig, stage vacatures, biologische wijn, toerisme in zeeland, fietsvakanties, bloeiende kleinhandel, etc. Wat betekenen deze successen? Waar ligt dat aan? Wat is nu eigenlijk belangrijk? Uit de bijna oneindige lijst hebben we er drie gekozen.

Enerzijds is er Online. Online als resultante van de globalisering. Zakendoen zonder dat je weet met wie. Allemaal gebaseerd op gemak, prijs en integratie van allerlei diensten die onzichtbaar zijn voor de klant. Anderzijds hebben we microkredieten en regiogeld genomen. Voorbeelden van het tegenovergestelde. Hier gaat het om vertrouwen, cohesie, persoonlijke relaties en sociale netwerken. Meer tegenovergesteld dan Online kan dit niet zijn.

Toch zijn alle drie een succes. De regionale munt binnen de globale munt. Regionalisering binnen de globalisering. Wat is succes van morgen: de verpersoonlijking van globale en virtuele initiatieven? De verbintenis tussen “virtuele” netwerken en de “fysieke”, herkenbare regio lijkt een kans te zijn voor nieuwe winstgevende dwarsverbanden.

Globale producten met regionale dienstverlening. Ben je speelbal of balspeler? Een citaat van de EEE tafel dat dicht bij ons hart ligt: “De uitdaging is dingen doen, pragmatisch, samen met mensen die je kent. Daar ligt de toekomst”. Wat betekenen deze successen? Waar ligt dat aan? Wat is nu eigenlijk belangrijk?

EEE 2009 2

Aan de hand van deze drie illustraties zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar de zaken die op dit moment aan de crisis lijken te ontsnappen. Consumenten zoeken hun heil in online; er wordt gewikt en gewogen en producten worden vergeleken. Niet alleen in Beieren is een lokale munt ingevoerd die de economie opnieuw laat bloeien. Inmiddels ook in Nederland! En in de arme delen van de wereld, is men zich nauwelijks bewust van een economische crisis. Wat kunnen we hiervan leren? Is dit te extrapoleren?

Een totale bespreking over het thema “Ondanks de Crisis” vind je terug in de glossy die hier helemaal aan gewijd is.

Anthony Mighels – Gelre Handelsnetwerk – Regiogeld

Regiogeld is een (eeuwen)oud fenomeen dat nu in de economische crisis weer meer in de belangstelling staat. In een kleine (al dan niet virtuele) gemeenschap, biedt regionaal geld mogelijkheden om koopkracht en omloopsnelheid te bevorderen, werkeloosheid terug te dringen, sociale cohesie te versterken en aan handel een maatschappelijke betekenis te geven.

Regiogeld is rentevrij, waardoor kapitaalkosten dalen naarmate bedrijven een groter aandeel van hun omzet in regiogeld doen. Juist in de globalisering lijkt als tegenkracht ook de behoefte aan kleinschalige sociale structuren weer te groeien.

Door de kredietcrisis kan de ‘economische capaciteit’ niet volledig worden benut. Bedrijven gaan failliet door gebrek aan liquiditeit (werkkapitaal) en er ontstaat werkeloosheid. Door alternatief werkkapitaal aan te bieden biedt regiogeld dus heel direct in de kern van de zaak oplossingen.

Regiogeld is geen regionale maar een wereldwijde trend! Amerika heeft 1 miljoen Berkshares in omloop. Engeland heeft de Lewes Pound

In Duitsland zijn er tientallen regionale eenheden, met in totaal ongeveer 15.000 deelnemende bedrijven met een geldomvang van tientallen miljoenen. In Zwitserland is de WIR geen regionale, maar landelijke eenheid. Er zijn hier 80.000 deelnemende bedrijven met in totaal 2 miljard CHF aan geld in omloop, en 1 miljard aan kredieten met een zeer lage rente.

In Nederland is de Gelre geïntroduceerd. Hoe werkt het?

1 Gelre = 1 Euro. Bij aankoop: 21 Gelre’s voor 20 Euro: 5% bonus. Bij terugwisselen: 19 Euro voor 20 Regio: 5% malus. Het regionaal geld kan alleen uitgegeven worden bij deelnemende bedrijven. Hierdoor circuleert een euro langer binnen de gemeenschap.

Toon Bullens – Nyenrode – Microkrediet

Microkredieten zijn kleine leningen (vaak niet meer dan $100,-) die worden verstrekt aan lokale kleine ondernemers. Bij gebrek aan onderpand en een vaste bron van inkomsten kunnen zij vaak niet terecht bij traditionele banken. Een microkrediet verschaft hen de mogelijkheid kleine investeringen te doen waardoor zij in de toekomst hun economische positie kunnen verbeteren.

Microdiensten is de verzamelnaam waartoe ook sparen, verzekeren, pensioenen, rechtstoegang, en ook andere initiatieven die gestart worden vanuit sociale en/of economische behoeften behoren. Deze initiatieven worden vaak geïnitieerd of ondersteund door NGO’s en westerse financiers. De providers groeien (al dan niet door consolidaties) uit tot mainstream-dienstverleners. De rollen van de dienstverleners zijn overliquiditeit (spaargeld) uitzetten in bedrijfsfinancieringen: dat is de rol van microfinancieringsinstellingen en banken. Oudedag sparen benutten voor investeringen: (micro-) pensioen- en (micro-) levensverzekeraars. En risico’s verdelen en zo economische activiteit faciliteren: (micro-) verzekeraars.

De microfinanciering groeit explosief. Klanten blijken trouwe terugbetalers te zijn. B, maar de banken krijgen steeds minder ondersteuning uit het westen. Om microkrediet verder te versterken moet de sociale performance verbeteren en de aantrekkelijkheid voor funding verbeteren.

Marc van Pinxteren – Essent Online

Websites waar consumenten online kunnen shoppen zagen hun omzet en aantal klanten flink toenemen in de eerste jaarhelft van 2009. Niet alleen Bol.com, Neckermann, Otto en Wehkamp wisten omzet en bereik te vergroten, maar ook KPN, Vodafone en Essent groeiden sterk in bereik ten opzichte van 2008. Bijna de helft van de websites in de top 20 houdt zich inmiddels bezig met e-commerce.

De omzet online consumentenbestedingen zijn in de eerste 9 maanden van 2009 gegroeid naar € 4,1 miljard. In vergelijking met 2008 is dit een stijging van 20%. In Nederland zijn er inmiddels ruim 11 miljoen actieve internetters. Hiervan heeft 77% ooit een online aankoop gedaan.

Consumenten zoeken steeds meer hun heil online als het gaat om de aanschaf van producten en diensten. Gemakkelijk vergelijken, veel keuze, niet onmiddellijk behoeven te beslissen en ruimere betalings- en kredietmogelijkheden lijken belangrijke drijfveren achter de groei.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst? Is er nog wel een plaats weggelegd voor de grote markten waar producten staan uitgestald om te vergelijken? Hoe ziet de binnenstad er straks uit? Hoe ontwikkelen de sociale netwerken zich in relatie tot de commerciële netwerken?

EEE | Dankzij de Crisis... !! EEE