The Smell of the Place Klik hier It Takes 2 to Tango KLIK HIER Trust or Control KLIK HIER Dankzij de Crisis... !! KLIK HIER Ondanks de Crisis... KLIK HIER Doen is het Nieuwe Denken KLIK HIER Ontketend KLIK HIER Exponentieel Veranderen KLIK HIER Meer Informatie

ChangeVision

ChangeVision gaat over eigenzinnige denkers en doeners die leiding geven vanuit een sterke, inhoudelijke ervaring. Problemen oppakken en oplossingen creëren. Ideeën en instrumenten. Verbindingen en samenwerking tussen mensen stimuleren. Gericht op resultaat tegelijkertijd een ieder zijn of haar rol gunnend.

De eigen verantwoordelijkheid van mensen is het uitgangspunt, talenten boven structuren. Water zoekt zijn weg, niet altijd in een rechte lijn. Op zoek naar het momentum en de juiste governance om een doorbraak of omslagpunt neer te zetten.

Resultaat: meerwaarde, voldoening en nieuwe inspiratie.

Mensen

Werken aan verandering is een succes door inzet, ervaring, samenwerking, creativiteit en passie!

ChangeVision heeft zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld. De actuele intensiteit van verbindingen is afhankelijk van het werk en varieert. Een verbinding blijft echter altijd bestaan.

PUBL NETWORK

De vakman(ager)

ChangeVision is voor de vakman(ager). De echte professional is zelfstandig, autonoom en een natuurlijk leider in zijn vakgebied. Los van structuren, wijs geworden van ervaringen, en gedreven door passie voor zijn professie.

De managers, adviseur en coaches van ChangeVision opereren onafhankelijk, gedreven door eigen ondernemerschap. Ieder met zijn specialisme. De ambitie is om daadwerkelijke veranderingen te realiseren. Van een complete ICT standaardisatie tot een brainwave van de Board die de opmaat is naar een nieuwe manier van werken.

De rol en branche is divers. Zowel bedrijfsverandering, organisatieverandering en technologieverandering; binnen overheid en industrie. Juist door deze diversiteit is ChangeVision als geen ander in staat tot een holistische aanpak, waarbij alle veranderaspecten binnen een onderneming aan bod komen.

Als veranderingen tot resultaten moeten leiden

Historie

Op 18 maart 1998 is ChangeVision gestart als bedrijf gericht op het verandervermogen van bedrijven. Leren veranderen ‘The Art Of Change’, en veranderingen uitvoeren ‘Interim en Programma Management’.

“De kracht van een organisatie wordt bepaald door de snelheid waarmee het zich kan aanpassen” was in 1998 de slogan van ChangeVision. We hadden niet kunnen vermoeden dat deze slogan zo sterk van toepassing zou worden. De afgelopen jaren, en nog steeds, wordt het verandervermogen van ieder zwaar op de proef gesteld.

Het aanpassen van de organisatie gold ook voor ChangeVision. Zelfstandige talenten met een ambitie van gezamenlijk professionalisme en ondernemerschap gaat niet samen met een structuur van bedrijfshiërarchie of aandelen.

ChangeVision is een netwerk van vakmensen in het verander-vakgebied, die de gezamenlijkheid op zoeken om te leren, elkaar te helpen en te inspireren, en samen te ondernemen onder een gemeenschappelijke vlag.

De toekomst wordt bepaald door de talenten van ChangeVision.

Werkondernemerschap

ChangeVision gaat uit van het Nieuwe Werken. Er gebeurt namelijk iets bijzonders in de huidige economie. Steeds meer mensen kiezen het ‘ondernemerschap’ in plaats van het ‘carrièrepad’ en blijken zowel idealist als ondernemer te kunnen zijn. Je brood verdienen, zonder concessies doen aan wie je bent en wat je drijft.

Het zijn de mensen waar veel bedrijven van dromen: toegewijd, kwaliteitsbewust, authentiek, autonoom, dienstbaar en resultaatgericht.

Veel bedrijven, organisaties, afdelingen en opdrachten gaan uit van de noodzaak tot samenwerking. ChangeVision gaat uit van de doelstelling en talenten. Samen-werken ontstaat vanuit behoefte, niet vanuit structuur of opdracht.

De Kern

De kern van ChangeVision zijn de mensen; de professionals die als collega’s samenwerken. Zij vormen het bedrijf. Een bedrijf met vaste mensen, zonder vast dienstverband. Een bedrijf maximaal gericht op de kwaliteit en continuïteit voor haar klanten. ChangeVision heeft betekenis als collegiaal netwerk van vakmensen, als bedrijf, als inspiratiebron. In elke combinatie, dit kan voor iedereen verschillend zijn.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in collega’s die leiden tot nieuwe verbindingen, nieuwe inspiratie en dus leiden tot meer slagkracht. In contact komen kan op verschillende manieren. De snelste weg is een e-mail naar info[at]changevision.nl. De meest efficiënte weg is via een collega-ondernemer die reeds ChangeVisionair is.

Op onze reguliere bijeenkomsten lopen commerciële en niet-commerciële activiteiten door elkaar heen. Wie zin heeft neemt het initiatief. Activiteiten gaan over meerwaarde creëren en als je enthousiast bent doe je mee.

Partners